This website works best with JavaScript enabled

ВІЛЬНА ЛЮДИНА – ЗАМОЖНЯ ДЕРЖАВА

"Криза авторитаризму і соціалістичного центрального планування залишили на рингу тільки одну ідеологію, котра має потенціал універсальної значущості: ліберальну демократію, доктрину індивідуальної свободи і суверенності народів".

Френсіс Фукуяма. Всесвітня ліберальна революція. 1991 р.

Наша історія
Ліберальна партія України заснована на Установчому з’їзді 12 вересня 1991 року. Вона ровесниця української незалежності і весь цей час розвивалася разом з нашою державою. Роки, що минули, увібрали в себе складний процес її організаційного та структурного становлення, гостру політичну боротьбу та наукові дослідження в царині ліберальної ідеології.

Відомо, що історично для українського народу було характерним прагнення до індивідуальної свободи і рівноправності в громадському житті. Українські національні традиції виступали в якості однієї з умов виникнення ліберальних ідей в Україні, бо вони відобразилися на менталітеті її народу. Ліберальні погляди формувалися і еволюціонували паралельно з політичним лібералізмом та демократизмом, що розвивалися як на історико-національному, так і на загальноєвропейському грунті. В Україні ці ідеї перепліталися, змішувалися з місцевою традицією політичних вольностей і державної автономії.
Не зважаючи на пережиті нашим народом довгі століття авторитарного і тоталітарного правління, жорстке національне поневолення, історичне коріння лібералізму не вдалося вирвати з українського грунту. Воно проростало пагонами ліберально-демократичних рухів, визрівало в наукових працях наших філософів та громадських діячів. Сучасна ЛПУ є спадкоємцем і послідовником цих славних традицій і її виникнення на теренах України цілком закономірне. Адже виборена незалежність відкрила для молодої держави можливість повернення у русло загальноцивілізаційного розвитку, який прямує шляхом вільного ринку, демократії, широких особистих прав і свобод громадян.

До створення партії українських лібералів привело усвідомлення свого історичного коріння і політичні можливості кінця 80-х початку 90-х років так званої „перебудови”, коли КПРС збанкрутіла як „керівна і спрямовуюча сила”, і почався бурхливий процес становлення багатопартійності й ідеологічного плюралізму, політичного структурування суспільства. Люди почали виявляти свої справжні, а не вдавані, нав’язані їм інтереси. І для багатьох саме свобода стала головною потребою і об’єктом прагнень.

ЛПУ народилася на Сході України. І це мало певний сенс. „Червоний пояс”, що стягував ці регіони, не міг бути розірваний ще занадто слабким тоді національно-демократичним рухом. Тому лібералізм виявився найприйнятнішою ідеологією для не комуністично орієнтованого населення.

Зараз Ліберальна партія України існує і діє в усіх регіонах нашої країни. Нас знають і підтримують люди різного віку, рівня освіти, соціального статусу, але всіх їх об’єднує благородне прагнення до свободи, здатність власними силами та вмінням будувати своє життя.

Наша ідеологія
Лібералізм це не тільки могутня інтелектуальна течія. Це всеохоплююча економічна, соціологічна і філософська доктрина. Цінність лібералізму полягає, перш за все, в тому, що суспільство, засноване на його ідеях, може досягнути максимального процвітання. Лібералізм – це те соціальне середовище, яке дозволяє людині стати вищою цінністю і єдиним сенсом історичного процесу.
Основні принципи лібералізму можна виразити трьома словами – індивідуалізм, свобода, власність. Принципи лібералізму стали тією основою, на якій побудована сучасна західна цивілізація. Але особливу важливість вони набувають для країн, що тільки виходять на шлях цивілізованого розвитку. Україна ось уже багато років стоїть на роздоріжжі. Які ідеали обрати? Як при цьому зберегти власне обличчя? І вічне питання що робити? На всі ці питання ми повинні відповісти самостійно, але по можливості використовуючи досвід інших країн, що вже пройшли подібний шлях. Іншого шляху до добробуту і свободи немає, інший шлях – це шлях до рабства.
Втілюючи ліберальну ідеологію в країнах з різним рівнем економіки та різними культурними традиціями необхідно пам’ятати одне: не треба намагатися "покращити" принцип індивідуальної свободи, замінюючи його соціальними чи національними порядками. Єдиним результатом таких перетворювань знову буде несвобода.
У лібералізму безліч ворогів. Є вороги явні і непримиренні – це прибічники тоталітаризму в усіх своїх проявах, але є і приховані, причому не менш небезпечні. Деякі з них називають ліберальними уряди та економічні системи, створені в інтересах владних угрупувань, інші твердять, що лібералізм, хоч в принципі і непогане вчення, але має мало спільного з реальністю і тому в сучасних умовах малопридатне. Прибічників такої точки зору ми можемо знайти серед різноманітних бюрократів, "псевдопатріотів", а також серед учених прихильників "соціальної планової економіки". Всі, хто відкидає ліберальні ідеї, можливо й бажають добробуту своїм країнам і народам, але шляхи, які вони пропонують, мало ефективні, і частіше за все приводять до зовсім протилежного результату.
Принципи лібералізму передбачають самостійне прийняття рішень індивідом. Вільна людина бере на себе вантаж відповідальності за свої поступки, добробут і, врешті, за своє життя. Однак це не означає, що особа в ліберальному світі цілком самотня. Чим краще розвинуті в країні різноманітні ліберальні інститути, чим більш усталений ліберальний порядок, чим сильніше громадянське суспільство, тим легше людині прийняти своє рішення.
Домінуюча в соціумі ідеологія має особливу значимість для успішної трансформації економічної, політичної та соціальної систем. Видима ж відсутність певної ідеології означає лише погану ідеологію. Тому кожному громадянинові, щоб в чергове не потрапити до політичної пастки - вибір між поганим і ще гіршим – необхідно знати чого хочуть і що пропонують ліберали.

Наші принципи

 • Ми, члени Ліберальної партії України, кидаємо виклик культу всевладної держави і стаємо на захист прав особистості.
 • Ми, ліберали, прагнемо до світу свободи, світу, в якому людська особистість суверенна і ніщо не може примусити Її або Його пожертвувати своїми цінностями задля вигоди інших.
 • Ми віримо, що повага до прав особи є головною умовою вільного та процвітаючого світу, що насильство й обман мають бути вилучені з людських взаємовідносин і що тільки свобода може забезпечити мир і добробут.
 • Ми послідовно захищаємо права кожної особи, яка зайнята будь-якою мирною і чесною діяльністю і вітаємо різноманітність ідей, яку дає свобода. У світі, який ми прагнемо побудувати, кожна особистість вільна шукати свій власний шлях і втілювати свої мрії без втручання уряду чи будь-якої іншої владної сили.
 • Ми вважаємо, що кожна особа має право здійснювати виключну владу над своїм життям і право жити за власним вибором, доки це не порушує рівних прав іншої особи жити за її власним вибором.
 • Ми відводимо державі функцію забезпечення захисту життя, здоров’я, власності і свободи від насильницьких зазіхань. Громадяни шляхом вільної і демократичної процедури виборів дають повноваження чиновникам і структурам державної влади, ставлячи жорсткі умови її існування і постійно контролюючи її діяльність. Представники влади відповідають перед громадянами, а не перед вищим начальством.
 • Ми хочемо мати у своїй країні незалежний суд. Кожна людина має бути впевнена, що у разі звернення до суду, він завжди прийме неупереджене рішення і порушення закону потягне невідворотне покарання.
 • Ми доручаємо безпеку і захист цілісності та незалежності нашої Батьківщини армії професіоналів, які свідомо обрали цю роботу.
 • Ми встановлюємо чіткі правові обмеження щодо уряду, аби не дозволяти йому втручатися у сферу добровільних і договірних стосунків між вільними індивідами. Громадяни самі можуть домовитися між собою як суб’єкти вільної торгівлі, створюючи в результаті економічну систему, єдино сумісну із захистом прав особи, тобто вільний ринок.
 • Ми вільні люди і бажаємо вільно жити і працювати у будь-якому місці нашої країни та світу.
 • Ми наполягаємо на праві кожного започаткувати і безперешкодно вести свій бізнес на законних підставах, брати участь у відкритих і чесних конкурсах та вільно конкурувати з іншими суб’єктами підприємництва. Приватна власність священна і недоторкана. Успіх індивіда залежить лише від його власних зусиль і забезпечується рівними можливостями наданими законом для всіх.
 • Ми стверджуємо, що в економіці країни частка малого і середнього бізнесу має бути якнайбільшою, а кількість податків якомога меншою. Малий і середній бізнес – основа економічної свободи громадянина та економічного процвітання держави.
 • Ми хочемо, щоб людина могла розраховувати на достойну державну пенсію, якщо вона протягом свого трудового життя забезпечувала багатство цієї держави, і, працюючи, могла заробити і відкласти собі кошти на старість. Інвалідам держава повинна допомогти рівноправно увійти до соціального життя.
 • Ми вважаємо принизливими для людини пільги, субсидії та інші „соціальні” подачки. Кожен, хто працює, має отримувати достойну заробітну плату, що дозволяє забезпечувати себе та свою родину і застрахуватися на випадок хвороби і втрати працездатності.
 • Ми знаємо, що для людини найбільша цінність – це діти та сім’я. Необхідно створити комфортне середовище для вільної діяльності наших дітей, надати їм можливості отримати бажану освіту незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Виховати в дитині сильну і здатну до розвитку особистість, відкрити перед нею всю повноту перспектив для втілення різнобічних здібностей.
 • Ми прагнемо відійти від нераціональних економічних моделей і стати на шлях безпечного для довкілля і стійкого розвитку, створити більш людяне навколишнє середовище. Наше гасло: екологічно чиста економіка і морально чиста політика.
 • Ми ліберали і ми патріоти своєї країни.

Наші методи створення влади

"Для ЛПУ влада не самоціль, а інструмент реалізації прав і свобод. Мати владу нам необхідно для втілення в життя ідеалів свободи, незалежності, розкріпачення людини. Свобода, право і гідність окремої особи і народу завжди були і будуть суттю відкритого суспільства. Створювати таке суспільство, брати участь у його формуванні і розвитку – мета лібералів” .

Заява ЛПУ 1992 р.

Наш внесок у боротьбу за свободу – об’єднання з іншими вільними людьми на захист наших спільних прав та інтересів – участь у Ліберальній партії України. Якщо ми не об’єднаємось, ми нічого не зможемо зробити.

Партія потрібна нам для того, щоб поєднати близьких за духом людей, для яких свобода – не зайвий тягар, не сваволя можновладця, не свобода виживати у злиднях, а свобода достойно жити.

Наша партія потрібна нам для того, щоб отримати трибуну, щоб голос кожного був почутий.

Наша партія потрібна нам для того, щоб у колі однодумців ми могли шукати рішення проблем, що стоять перед країною.

Наша партія потрібна нам для того, щоб в результаті відкритого і чесного обговорення висунути своїх представників кандидатами в депутати Верховної Ради, області, міста, села, кандидатом у Президенти України.

Наша партія потрібна нам для того, щоб прийти до влади і віддати цю владу народу.


Запитання та коментарі, будь ласка, надсилайте нам ел. поштою. Наша адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Світлини 

Відео 

Корисні посилання 

    

   

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12028 #090714135518